Betalingsbetingelser

PRODUKTER OG TJENESTER UDBYDES AF

Meta Learn ApS Gundslevmaglevej 3, 4863, Eskilstrup.

CVR-nr: 42014656

Kontakt: af@metalearnapps.com (Asbjørn Fredslund)

BETALING

Du får adgang til et online kursus med digitalt indhold via et login. Betaling vil først blive trukket på din konto, når login oplysninger afsendes. Kvittering for trækket tilsendes pr. email.

BETALINGSMETODER

Online kurser kan købes via portalen STRIPE med kreditkort som Visa/Dankort, VISA, MasterCard, Google Pay, American Express m.m.

LEVERING

Du vil straks efter købet have adgang til dit online kursus. Hvis kurset ikke bliver tilgængeligt for dig, skal du kontakte Meta Learn ApS, og de vil give dig adgang, såfremt du har betalt for kurset.

FORTRYDELSESRET

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som dette online kursus består af. Når du bestiller vores online kursus, giver du samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet efter købsprocessen.

RETTIGHEDER

Ved køb opnås alene en brugsret til pågældende online kursus. Brugsretten er personlig. Det købte online kursus hos Meta Learn ApS må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Hvis vi registrerer at et login misbruges og der logges ind fra mere end 2 enheder forbeholder Meta Learn ApS sig retten til at blokere pågældende log-in uden forudgående varsel, eller kræve betaling for yderligere adgang til vores online kursus.

Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Meta Learn ApS. Derfor må andre behandlere ikke kopiere produktet direkte til deres klinik, men må godt anbefale andre og på den måde gøre brug af Meta Learn appen, som Meta Learn ApS står bag.

Meta Learn ApS har ret til at fjerne indhold i kurset, som kunden har købt, for at skabe det bedste indhold i kurset, derudover forbeholdes retten også til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold.

DATAPOLITIK

Det købte online kursus som Meta Learn ApS står bag, indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til et evt. nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Meta Learn ApS har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mailadresse.

DISCLAIMER

Indholdet og produkter på hjemmesiden certificate.metalearnapps.com – video, tekst, lyd, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i vores online kursus, app med videre, er tænkt som undervisning og træning, og kan på ingen måde sidestilles med personlig behandling, træning eller professionel hjælp. Meta Learn ApS kan ikke give garanti for eventuelle resultater.

Det pågældende indhold på certificate.metalearnapps.com er således af generel karakter og bør ikke erstattes af personlig rådgivning og/eller behandling. Hvis du måtte have spørgsmål eller bekymringer, om eksempelvis dit helbred eller trivsel, bør du tage personlig kontakt til en relevant fagperson.

Meta Learn ApS kan ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet i de online kurser eller andet digitalt indhold på siden.

REKLAMATIONSRET FOR FORBRUGERE

Kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer med et online kursus på af@metalearnapps.com. Du kan som udgangspunkt reklamere i mindst 1 år, efter et online kursus er leveret. Du kan dog miste sin reklamationsret, hvis der ikke reklameres inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget.

KLAGEGANG FOR FORBRUGERE

Vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Meta Learn ApS på af@metalearnapps.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten.